Contractes, convenis i subvencions – Portal de transparència

 • Relació de contractes
  • Ajuntament
  • Serveis Municipals de Santanyí, SLU (SEMDESA)
 • Perfil del contractant
  • Ajuntament
  • Serveis Municipals de Santanyí, SLU (SEMDESA)
 • Plataforma de Contractació
  • Ajuntament
  • Serveis Municipals de Santanyí, SLU (SEMDESA)
 • Modificacions de contractes
  • Ajuntament
  • Serveis Municipals de Santanyí, SLU (SEMDESA)
 • Resolució de recursos, desistiment, renúncia i resolució de contractes
  • Ajuntament
  • Serveis Municipals de Santanyí, SLU (SEMDESA)
 • Informació trimestral sobre contractes menors
  • Ajuntament
  • Serveis Municipals de Santanyí, SLU (SEMDESA)
 • Estadística de volum pressupostari de contractes adjudicats segons procediment
  • Ajuntament
  • Serveis Municipals de Santanyí, SLU (SEMDESA)